تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

ابزار وبمستر

گروه سایبری مالک - کانیبالیسم؛ظهورآدمخوران مدرن
   


<-BlogDescription->

شاید شما هم افسانه ها و داستانهای زیادی درمورد آدمخواران و خونخواران تاریخ بشری شنیده باشید و دروجود این موجودات تردید کنید و تصّور فقط افسانه بودن آنها را در ذهن داشته باشید.

ولی واقعیت امراینست که این موجودات که از جنس انسان هم هستند،وجود خارجی دارند.تصّورخورده شدن انسانی توسط انسان دیگربسیاردهشتناک،چندش آور ومشمئز کننده است،چه برسد به اینکه انسانی واقعاًخورده شود!امّا انسانهایی وجود دارند که علاقه زیادی به خوردن گوشت همنوع خود دارند. درحالی که کمتر جانوری حاضر است گوشت حیوان همنوع خود را بخورد امّااین افراد نه تنها با خوردن گوشت انسان همنوع  خود احساس گناه و عذاب نمیکنند بلکه خوردن گوشت انسان را نوعی تنوع و تفریح  قلمداد میکنند وازخوردنش لذّت میبرند!

پدیده آدمخواری ازقدیم الایام وجود داشته و در نوشته های قدیمی به آن اشاره شده و حتی نام مناطقی که انسان،همنوع خود را خوراک  خود میکرده، آورده شده است. وبنظرنمیرسد این عمل درهیچ یک ازادیان تقبیح ونهی نشده باشد.درتحقیقات انسان شناسان،مناطق بسیاری درآفریقا و قبیله های آدمخوارآفریقایی و بعضی  نقاط استرالیا که پدیده آدمخواری در آن نقاط مرسوم بوده(و هست)شناسائی شده اند.نامکانیبالیسم(cannibalism)هم از قبیله ای آدمخواربه نام کانیبال برگرفته شده که اعضای آن گوشت انسانهای دیگررا میخوردند.درواقع آنچه دراین خصوص گفتنی است؛ازخونخواران وآدمخواران سینمائی مثل نوسفراتو،فرانکشتین ودراکولاو... گرفته تا آدمخواران کهن و دیرین،همگی بنوعی جنون همنوع خواری داشته اند؛ اما دراین بین،آدمخواران نوین ومدرن لُعبت هایی هستند که درنوع خود بینظیرند!آدمخواران قبایل دورافتاده و خارج از تمّدن انسانی به غیرازدنیای اطراف خود دنیای دیگری را تجربه نکرده اند و تابع رسومات کهن و بعضاً وحشیانه  خود هستند و شاید به ناچار وادار به همنوع خواری شده اند امّا در عصر کنونی که ارتباطات و آگاهی های عمومی گسترش پیدا کرده وروابط انسانی کاملاً تعریف شده است،پدیده آدمخواری نزد انسان مدرن امری وحشیانه وکاملاً جنایت کارانه محسوب میشود که یقیناًهیچ انسان عاقلی آنرا تائید نمی نماید.درهرحال عملکرد مدرن آدمخواران که اکثر آنها اهل و ساکن کشورهای متموّل و توسعه یافته هستند؛غیر انسانی، ناجوانمردانه، تهوع آور و جلوه ای از خودخواهی های غیر طبیعی انسان است.و بنظرنمیرسد  آنها هیچگاه از خودسئوال کرده باشند که براستی چرا گوشت بدن همنوع خود را میخورند؟گرچه تحقیقات نشان داده اکثر قریب به اتفاق این آدمخواران مدرن درکودکی دچارناملایمات روحی وروانی،سرخوردگی و اصابت ضربه های فیزیکی به سرو...بوده اند لیکن این تلاطمات روحی و ضربه های روانی مجوزی برای گرفتن جان انسانی دیگرو مثله کردن وخوردن انسانی توسط انسان دیگر نیست.پدیده های اینچنینی درجامعه بشری کنونی که با بحرانهای اقتصادی، فرهنگی،ارزشی و... مواجه است همواره شوکهائی بوده اند که جوامع را به افول هربیشتر ارزشها، اعتقادات و باورهای انسانی سوق داده اند.تصّورقتل یک انسان بسیار وحشتناک و رقت انگیز است چه برسد به اینکه شنیده شود آدمخواری از جنس انسان اعضاء و جوارح انسانی دیگر را میخورد!چندی پیش درخبرها آمده بود که  در"نارا"، شهری در کشور فیلیپین،فردی بنام "بنجین گانی" دریک مراسم عروسی خورده شد!الادائو بائل" وپسرش به اتفاق 2نفر دیگر ازاقوام خود،"گانی" را که به یکی ازمهمانان پشت پا زده بود،به محلی بردند و بعد ازکشتن او،بدنش رامثله کرده و تکه های گوشت بدنش رابا برگهای نارگیل پخته و خوردند!!آنها همچنین گوشتهای بدن "گانی"را بین مهمانان ازهمه جا بی خبر نیز توزیع کردند!همچنین در زندان "سن مور" فرانسه،چندی پیش یکی از زندانیان بدلیل ناراحتی و عصبانیت ناشی از یک نزاع ،زندانی هم سلولی خود را کشته و "مغز" او را در آورده و خوراک خود نمود.

 
 

جاوا اسكریپت

ابزار هدایت به بالای صفحه